Základy administrace školní matriky

Mgr. Lenka Polášková

Evidenci dětí, žáků a studentů jsou povinny vést všechny školy a školská zařízení zařazené v rejstříku škol. Obsah a rozsah vedených údajů se liší podle povahy činnosti daného druhu školy nebo druhu a typu školského zařízení. Jak vést školní matriku mateřské školy? Co neopomenout a na co si dát pozor?

Středa 27.9.2023

16:15 - 17:45

On-line seminář již proběhl.

Témata:

  • Obsah školní matriky.
  • Povinná dokumentace.
  • Školní matrika a školský zákon.
  • Nejčastější nedostatky vyplývající z inspekční činnosti v rovině vedení školních matrik.

Cílová skupina:

Učitelky mateřských škol, zástupkyně ředitelek, ředitelky MŠ, zástupci zřizovatelů.