Zákon o ochraně oznamovatelů - důsledky a povinnosti pro zaměstnavatele ve školství

JUDr. Jaroslav Stránský

Na všechny školy dopadnou obecná pravidla zákazu odvetných opatření. Jestliže bude škola patřit mezi povinný subjekt (zaměstnává více než 50 zaměstnanců), bude muset zřídit a provozovat vnitřní oznamovací systém.

Zveřejněno 27.6.2023

Délka videa: 01:33:23

Garance

Obsah semináře:

  • Co je oznámení a kdo je oznamovatel (whistleblower), na koho se bude vztahovat nová právní úprava
  • Které školy budou patřit mezi povinné subjekty, jaké povinnosti budou muset plnit
  • Zákaz odvetných opatření, vymezení pojmu, jaká opatření, jaké negativní důsledky hrozí
  • Jak se správně vypořádat s povinností zavést vnitřní oznamovací systém¨(whistleblowing systém)
  • Pověřená osoba, koho může zaměstnavatel jako pověřenou osobu ustanovit
  • Správné fungování vnitřního oznamovacího systému

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Jaroslav Stránský

JUDr. Jaroslav Stránský

Jaroslav Stránský je odborníkem na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity pracoval na právním oddělení Českomoravské konfederace odborových svazů. V současné době působí na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení na Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Věnuje se přednáškové, lektorské a poradenské činnosti v oblasti pracovního práva a personalistiky. Zaměřuje se rovněž na problematiku kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu, včetně sociálního dialogu na úrovni Evropské unie.

Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.