Zákon o ochraně oznamovatelů - důsledky a povinnosti pro zaměstnavatele ve školství

JUDr. Jaroslav Stránský

Na všechny školy dopadnou obecná pravidla zákazu odvetných opatření. Jestliže bude škola patřit mezi povinný subjekt (zaměstnává více než 50 zaměstnanců), bude muset zřídit a provozovat vnitřní oznamovací systém.

Pondělí 26.6.2023

13:00-14:30

92 volných míst

Garance

Obsah semináře:

  • Co je oznámení a kdo je oznamovatel (whistleblower), na koho se bude vztahovat nová právní úprava
  • Které školy budou patřit mezi povinné subjekty, jaké povinnosti budou muset plnit
  • Zákaz odvetných opatření, vymezení pojmu, jaká opatření, jaké negativní důsledky hrozí
  • Jak se správně vypořádat s povinností zavést vnitřní oznamovací systém
  • Pověřená osoba, koho může zaměstnavatel jako pověřenou osobu ustanovit
  • Správné fungování vnitřního oznamovacího systému
Přihlásit