Zákon o pedagogických pracovnících - speciální úprava institutů ZP

JUDr. Hana Poláková

Zkušená lektorka a odbornice z praxe JUDr. Hana Poláková s vámi během prodlouženého webináře probere zákon o pedagogických pracovnících, jehož novela je nyní ve schvalovacím procesu.

Zveřejněno 23.6.2021

Délka videa: 04:25:52

Garance

Na on-line semináři se budeme zabývat:

  • novinkami v posuzování odborné kvalifikace pedagogických pracovníků,
  • rozšířením okruhu zaměstnanců školy, kteří získávají postavení pedagogického pracovníka,
  • změnami v posuzování znalosti českého jazyka a prokazování bezúhonnosti,
  • současným stavem, kdy se uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou více přichyluje k obecné úpravě zákoníku práce,
  • adaptačním obdobím a dalšími prvky kariérního řádu,
  • jaké příplatky bude upravovat zákon o pedagogických pracovnících,
  • pravidly pro nárůst platů v dalších letech.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Hana Poláková

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pracovních skupinách. Díky této praxi získala ucelený přehled o problémech, se kterými se zejména ředitelé škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé potýkají.