Změny v zákoně o DPH účinné od 1. května 2020

Ing. Jana Kolářová

S účinností od 1. května 2020 dochází v zákoně o DPH k podstatným změnám v oblasti sazeb DPH.

Zveřejněno 12.5.2020

Délka videa: 02:04:41

Novelizace zákonem č. 256/2019 Sb. změnila mj. sazby DPH, a to s účinností od 1. 5. 2020. Týká se především oblasti stravování a služeb souvisejících s dodáním vody, vodného a stočného. V rámci semináře rekapitulujeme současný stav jednotlivých změn a dopady mimořádných opatření.

Kapitoly videa

Lektor

Ing. Jana Kolářová

Ing. Jana Kolářová

je daňovou poradkyní. Vystudovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členkou Sekce daně z přidané hodnoty a Sekce daně z příjmů právnických osob Komory daňových poradců ČR. Specializuje se na poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a u transakcí s podniky (fúze a jiné typy přeměn, vklady a prodeje podniku). V současné době pracuje pro poradenskou společnost se sídlem v Praze.