Změny ve školské legislativě

JUDr. Hana Poláková

Pojďte si s JUDr. Hanou Polákovou stručně projít a i připomenout poslední důležité změny ve školské legislativě.

Zveřejněno 16.12.2021

Délka videa: 01:58:25

Garance

Půjde o novely školského zákona (změny ve školních řádech, maturitní zkoušky, financování regionálního školství a distanční vzdělávání). Paní Poláková se dotkne úplaty za vzdělávání, pozornost zaměří i na pedagogickou intervenci, příplatek za třídnictví nebo jazykovou přípravu dětí a žáků cizinců. Lektorka také zmíní změny, které se připravují na rok 2022 (např. týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti) a uvede změny ve vzdělávání, které avizuje nová vláda. Bude čas i na Vaše dotazy.

Kapitoly videa

Lektor

JUDr. Hana Poláková

JUDr. Hana Poláková

Lektorka dlouhodobě přednáší problematiku právních předpisů majících dopad do výchovy a vzdělávání. S řediteli škol a školských zařízení konzultuje jejich dotazy z oblasti pracovního práva, správního řízení, aplikace školských předpisů. Řadu let pracovala jako vedoucí odboru školství, spolupracovala s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pracovních skupinách. Díky této praxi získala ucelený přehled o problémech, se kterými se zejména ředitelé škol a školských zařízení a jejich zřizovatelé potýkají.