Input:

135/2015 Sb., Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

č. 135/2015 Sb., Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. června 2015
o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
Vláda nařizuje podle § 104 odst. 3 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Další překážky ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat
Další překážky ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat, jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr vnitra:
Chovanec v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 135/2015 Sb.
Okruh a rozsah dalších překážek ve státní službě
1. Péče o matku a dítě po porodu