Input:

136/2022 Sb., Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022

č. 136/2022 Sb., Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 25. května 2022
o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
Vláda stanoví podle § 107 odst. 1 písm. d) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 212/2016 Sb.:
§ 1
(1)  Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. zářím 2022 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. srpnu 2022 tak, že procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.
(2)  Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznávané v období od 1. září 2022 do 31. prosince 2022 se zvyšují ode dne, od něhož je důchod přiznán, tak, že procentní výměra důchodu se zvyšuje o 5,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož je důchod přiznán, a to po jejím zvýšení podle nařízení vlády č. 35/2022 Sb., o druhém zvýšení důchodů v