Input:

144/2015 Sb., Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

č. 144/2015 Sb., Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. června 2015
o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby
Vláda nařizuje podle § 205 písm. b) a c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Podmínkou výkonu státní služby z jiného místa je
a)  přijetí opatření umožňujících ukládání služebních úkolů státnímu zaměstnanci vykonávajícímu státní službu z jiného místa, organizování, řízení a kontrolu výkonu jeho státní služby a ukládání příkazů k výkonu státní služby, zpravidla prostřednictvím sítě elektronických komunikací,
b)  poskytnutí vybavení potřebného k výkonu státní služby z jiného místa, případně využití vlastního vybavení státního zaměstnance pro výkon státní služby.
§ 2
Výkon státní služby z jiného místa nelze sjednat u správních činností
a)  spočívajících z převážné části