Input:

145/2021 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 145/2021 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. března 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 14. ledna 2021 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy -