Input:

211/2023 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 211/2023 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 23. června 2023
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2023 - 2024 uzavřená dne 18. ledna 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu
a
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR;

  
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2023 - 2032 uzavřená dne 22. března 2023 mezi smluvními stranami
Odborový svaz pracovníků