Input:

236/2018 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

č. 236/2018 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. října 2018,
kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast