Input:

319/2021 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

č. 319/2021 Sb., Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
VYHLÁŠKA
ze dne 20. srpna 2021
o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 písm. a) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:
§ 1
Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického bez odborného dohledu
a) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a cytostatik,
b) indikovat a interpretovat základní zobrazovací metody a laboratorní vyšetření,
c) rozpoznat a vyhodnotit závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví nebo selhání základních životních funkcí,
d) provádět šití nekomplikovaných poranění kůže a podkoží, včetně lokální anestezie,
e) asistovat při chirurgických operačních výkonech,
f) provádět základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního poranění,
g) zavádět nasogastrické sondy,
h) administrovat hlášení do národních registrů,
i) indikovat krevní transfuze, včetně krevních derivátů.
§ 2
Lékař může po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického bez odborného dohledu dále
a) provádět komplexní gynekologické vyšetření se stanovením diferenciálně diagnostické rozvahy a návrhem dalšího postupu,
b) provádět prebioptické vyšetřovací metody,
c) provádět cílené biopsie,
d) provádět dilatace a sondáž dutiny děložní, abrazi hrdla a těla děložního, evakuaci dutiny děložní, umělé ukončení těhotenství, diagnostickou hysteroskopii, konizaci děložního čípku, cílenou punkci ovaria nebo