Input:

351/2021 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 351/2021 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 15. září 2021
o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 2. února 2021 mezi vyššími odborovými orgány - Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a