Input:

352/2021 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

č. 352/2021 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 20. září 2021
o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byl uložen Dodatek ke Kolektivní dohodě vyššího stupně účinné od 1.