Input:

435/2020 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021

č. 435/2020 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 26. října 2020,
kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního