Input:

48/2022 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 48/2022 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 25. února 2022
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 5 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na roky 2017-2023 uzavřený dne 2. prosince 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz ECHO,
Český odborový svaz energetiků
a
Český svaz zaměstnavatelů v energetice;
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2022-2025 uzavřená dne 30. listopadu 2021 mezi smluvními stranami
Odborový svaz ECHO
a
Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.;
3. Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně ze dne 25. ledna 2021 uzavřený dne 30. listopadu 2021 mezi smluvními stranami
Odborový