Input:

59/2018 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 59/2018 Sb., Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
SDĚLENÍ
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 4. dubna 2018
o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených
pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 5 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.
V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.
 
Ministr:
v z. PhDr. Doleček v. r.
 
pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu
Příloha
 
Seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
P.Č.
Název
IČO
Sídlo
Datum nabytí právní moci rozhodnutí*
Rozhodnutí platné do
1
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
67985815
Fričova 298/1,
251 65 Ondřejov
3. ledna 2018
12. února 2023
2
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68081707
Královopolská 135,
12 65 Brno
11. února 2018
10. února 2023
3
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
60077344
Branišovská 1160/31,
370 05 České Budějovice
26. ledna 2018
5. února 2023
4
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
86652036
Průmyslová 595
252 50 Vestec
16. března 2018
15. března 2023
5
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
67985939
Zámek 1,
252 43 Průhonice
30. prosince 2017
5. února 2023
6
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
44994575
Líšeňská 33a,
636 00 Brno
28. dubna 2013
27. dubna 2018
7
Centrum výzkumu Řež s. r. o.
26722445
Hlavní 130,
250 68 Husinec-Řež
1. prosince 2013
30. listopadu 2018
8
COMTES FHT a. s.
26316919
Průmyslová 995,
334 41 Dobřany
4. ledna 2014
3. ledna 2019
9
Česká geologická služba
00025798
Klárov 131/3,
118 21 Praha 1
24. ledna 2016
23. ledna 2021
10
Česká zemědělská univerzita v Praze
60460709
Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
28. dubna 2013
27. dubna 2018
11
České vysoké učení technické v Praze
68407700
Zikova 1903/4,
166 36 Praha 6
7. března 2018
6. března 2023
1?
Ekologické služby, s. r. o.
26733544
Tichá 784/4,
268 01 Hořovice
18. dubna 2015
17. dubna 2020
13
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
68378076
Na Florenci 3/1420,
110 01 Praha 1
11. května 2013
10. května 2018
14
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
67985955
Jilská 361/1,
110 01 Praha 1
26. ledna 2018
23. března 2023
15
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
68378271
Na Slovance 1999/2,
182 21 Praha 8
2. března 2018
1. března 2023
16
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
67985823
Vídeňská 1083,
142 20 Praha 4
21. ledna 2018
12. února 2023