Input:

9/2022 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

č. 9/2022 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 14. ledna 2022
o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byla uložena tato kolektivní smlouva