Input:

91/2020 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 91/2020 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 28. února 2020
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že u něj byly uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatky ke kolektivním smlouvám vyššího stupně:
1. Dodatek č. 5 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017-2020, uzavřený dne 4. 11. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu České republiky.

  
2. Dodatek č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2017-2023, uzavřený dne 5. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

  
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2020, uzavřená dne 17. 12. 2019 mezi těmito smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy
a
Asociací textilního -